Pasja

W roku 1998 rozpoczęła się moja fascynacja dziedziną stomatologii adhezyjnej i protetyki minimalnie inwazyjnej opartej na technologii włókien szklanych  w połączeniu z coraz doskonalszymi kompozytami. Fascynacja ta przerodziła się w pasję. Wykorzystuję włókna szklane w stomatologii ...

Utrata zęba 22 – most adhezyjny na włóknach szklanych z użyciem własnego zęba pacjentki – opis przypadku

Utrata zęba 22– most adhezyjny na włóknach szklanych z użyciem  własnego zęba pacjentki– opis przypadku     Każdy uraz wymaga stworzenia dobrego planu postępowania już w trakcie pierwszej wizyty, podczas której wykonuje się diagnostykę i zaopatrzenie zębodołów.      Odpowiednia kol...

Materiał złożony typu flow

Materiał złożony typu flow Czy wypełnienie można założyć łatwiej i szybciej?     Właściwości adhezyjne nowych materiałów złożonych pozwoliły stomatologom zrezygnować z preparacji dużych ubytków z podcieniami retencyjnymi, niezbędnymi do pracy z wypełnieniami amalgamatowymi. ...