Utrata zęba 22 – most adhezyjny na włóknach szklanych z użyciem własnego zęba pacjentki – opis przypadku

Utrata zęba 22– most adhezyjny na włóknach szklanych z użyciem  własnego zęba pacjentki– opis przypadku     Każdy uraz wymaga stworzenia dobrego planu postępowania już w trakcie pierwszej wizyty, podczas której wykonuje się diagnostykę i zaopatrzenie zębodołów.      Odpowiednia kol...