Od ponad 20 lat stomatologia poszukuje nowych rozwiązań dotyczących wkładów koronowo-  -korzeniowych z włókna szklanego. Stanowią one powszechnie akceptowaną alternatywę dla wkładów  lanych. W wielu badaniach udowodniono, że wkłady z włókna mogą dodatnio wpływać na właściwości  biomechaniczne rekonstruowanego zęba i skutecznie zmniejszają ryzyko złamania korzenia (schemat  1 i 2). Nie bez znaczenia pozostaje również fakt posiadania właściwości adhezyjnych.

Wkłady z włókien szklanych pozwalają uzyskać naturalną transparencję odbudowy protetycznej.  Ich niezaprzeczalną zaletą jest barwa zbliżona do barwy zębiny. standardowe wkłady FRC wymagają  opracowania kanału o kształcie okrągłym, nadawanym przez dedykowane wiertło typu dryl, co nie  zawsze odpowiada jego morfologii. Dlatego producenci wiele uwagi poświęcają modyfikacji ich  kształtów i rozmiarów. Podczas podejmowania decyzji o zakupie wkładów z włókna szklanego lekarz  powinien zwrócić uwagę przede wszystkim na ich strukturę i budowę. Wkłady wykonane z  prasowanego konglomeratu włókien szklanych (barwa biaława) charakteryzują się mniejszą  wytrzymałością mechaniczną niż wkłady o tej samej grubości wykonane z jednorodnego pęczka  włókien (prawie przezroczyste). Dobrze jest również poznać szczegółowe zalecenia producenta  dotyczące konieczności dodatkowego wytrawiania czy pokrywania wkładów silanem.
   Nowością dla stomatologów jest propozycja cementowania więcej niż jednego wkładu w kanale w  celu odtworzenia indywidualnego kształtu trójwymiarowej przestrzeni każdego kanału zęba. Na  rynku pojawiły się bardzo cienkie wkłady o przekroju 0,45 mm (PinPost Dentapreg), które można  osadzać w formie indywidualnego pęczka. Wkłady te nie wymagają dodatkowego wytrawiania i  silanizacji.
   Zalety pracy metodą pęczka kilku cienkich PINPo- stów to:
• maksymalne zachowanie zdrowej zębiny korzeniowej (metoda nie wymaga nadmiernej preparacji w  formie opracowania poszerzającego na grubość określonego wiertła typu dryl o okrągłym  kształcie),
• zwiększenie powierzchni adhezyjnej,
• ograniczenie możliwość pojawienia się pustych przestrzeni podczas cementowania,
• zwiększenie wytrzymałości i retencji ostatecznej odbudowy (im więcej postów z włókna, tym  większa wytrzymałość konstrukcji),
• idealne dopasowanie pęczka PINPostów ogranicza ilość cementu w kanale, co dodatnio wpływa na  trwałość osadzenia pracy protetycznej.
   Metoda dedykowana jest do wzmacniania odbudowy:
• kanałów anatomicznie bardzo wąskich (dolne siekacze),
• kanałów bardzo szerokich (górne siekacze),
• kanałów, które nie mają okrągłego kształtu,
• kanałów o dużych różnicach średnicy dokoronowej i wierzchołkowej,
• kanałów o niewielkim stopniu zakrzywienia.   Oprócz niewielkiej średnicy cechą wyróżniającą wkłady PINPost Dentapreg jest ich elastyczność (fot. 1, 2, 3) niespotykana wśród innych postów z włókien szklanych. Dlatego PINPost to produkt wyjątkowy i jednocześnie uniwersalny, bo może być przeznaczony zarówno do indywidualnego wzmacniania kanałów: szerokich, wąskich, prostych, zakrzywionych, jak i do wzmacniania zębów wielokanałowych (trzonowce, przedtrzonowce), gdzie wykonanie dzielonych wkładów lanych wydaje się zbyt skomplikowane.

fot. 1.fot. 1.fot. 1.fot. 2.fot. 3.Opis przypadkuPacjentka, lat 21, zgłosiła się kilka dni po urazie zęba 22 zaopatrzona w innym gabinecie  opatrunkiem de- witalizującym. Na zdjęciu rtg. nie zaobserwowano widocznych zmian pourazowych,  więc podjęto leczenie endodontyczne i wypełniono wyłącznie okolicę przy- wierzchołkową  gutaperką. Po ponownej kontroli rtg. przystąpiono do etapu rekonstrukcji korony klinicznej.
   Ząb został złamany skośnie. Odłamaniu uległa prawie cała korona kliniczna. Złamanie w  odcinku pod- niebiennym było naddziąsłowe, w odcinku wargowym – dodziąsłowe. Ząb  zakwalifikowano do rekonstrukcji natychmiastowej metodą jednowizytowej odbudowy bezpośredniej  (rekonstrukcja kompozytowa wzmocniona włóknem szklanym). Rekonstrukcje poddziąsłowe należy  kwalifikować do odbudowy protetycznej tradycyjną metodą wkładów koronowo-korzeniowych lanych i  koron protetycznych lub do ortodontycznego zabiegu ekstruzji korzenia.
   Aby wzmocnić mechanikę planowanej rekonstrukcji wykonano autorską preparację wargowej  powierzchni złamanego korzenia wiertłem diamentowym typu kulka o rozmiarze 10 na końcówkę  turbinową. Uzyskano schodek, który stanowił stabilną podstawę przenoszenia i rozkładu sił  tnących, działających w procesie odgryzania pokarmów na powierzchnię złamanego korzenia (fot.  4).

Fot. 4. Ząb 22 przygotowany do rekonstrukcji jednoczasowej

fot. 4.Selektywnie wytrawiono powierzchnię szkliwa bez wytrawiania zębiny i wnętrza kanału.  Następnym etapem była aplikacja samowytrawiającego, dualnego systemu bondującego Connexio  (Centrix) na wytrawioną powierzchnię szkliwa, zębinę koronową oraz wnętrze kanału. Preparat  jest systemem dwubutelkowym typu baza/katalizator. Chemiczne wiązanie zapewnia właściwą adhezję  nawet w trudnym dla dostępu światła poli- meryzacyjnego wnętrzu kanału zęba.
   Planowane wzmocnienie kompozytowej rekonstrukcji to wiązka włókien szklanych PINPost  (średnica pojedynczego wkładu to 0,45 mm). Wkłady szklane PINPost mają długość 2 cm i jest ich  w opakowaniu 20 sztuk. W danym przypadku użyto trzech sztuk. Po odmierzeniu długości roboczej  kanału plus planowanej długości rekonstrukcji korony uzyskano długość roboczą około 1 cm. Każdy  z trzech sztuk PINPost przecięto więc na pół i uzyskano wiązkę 6 cienkich postów. Cięcie  wkładów nie wymaga specjalnych nożyczek. Producent nie zaleca wytrawiania i dodatkowej  silanizacji postów. Produkt jest gotowy do natychmiastowego użycia po wyjęciu z opakowania.  Jedyną wskazówką dotyczącą użytkowania jest ewentualność pokrycia końców przeciętych wkładów  niewielką ilością bondu i polimeryzacja (jeśli nie jest to bond dualny).
Następnie przystępujemy do deponowania w kanale cementu korzeniowego lub materiału typu core. W  danym przypadku użyto preparatu Encore (Centrix), wprowadzając go w pierwszym etapie wyłącznie  do kanału (fot. 5). Materiały typu core mają przewagę nad cementami kompozytowymi,  przewyższając je parametrami wytrzymałościowymi i elastycznością. Można nimi odbudować zrąb  części koronowej (fot. 6).

Fot. 5. Wiązkę PINPost umieszczono w kanale wypełnionym materiałem do odbudowy zrębu Encore

fot. 5.

Fot. 6. Część koronową pokryto materiałem do odbudowy zrębu Encore

fot. 6.    Cement kompozytowy służy do osadzenia wkładu, nie należy go używać  do odbudowy zrębu. Encore jest materiałem wyjątkowo wygodnym do zastosowania podczas odbudowy.  Producent zapakował go w małe kartridże dopasowane do standardowych pistoletów typu kompiule.  Każdy pojedynczy kartridż ma oryginalnie dwie końcówki mieszające zakończone cienką igłą  umożliwiającą łatwe deponowanie materiału w kanale zęba. Encore polimeryzuje całkowicie  chemicznie w ciągu 2 minut.
    Można przyspieszyć wiązanie materiału przez polimeryzację światłem  lampy w ciągu 20 sekund. Po zdeponowaniu Encoru w kanale wprowadzamy jednoczasowo całą wiązkę  przygotowanych wcześniej wkładów PINPost do kanału. Następnie pokrywamy PINPosty kolejną porcją  materiału Encore, nadając pracy planowany kształt zrębu korony.
      Polimeryzujemy wg wskazań  producenta. Wkłady typu PINPost są wiązką równoległych włókien szklanych, przewodzą światło  lampy polimeryzacyjnej do okolicy wierzchołka korzenia, jednak producenci materiałów typu core  i cementów kompozytowych zalecają, aby pacjent po wizycie nie jadł przez godzinę oraz nie  nagryzał na wykonaną pracę przez kolejną dobę ze względu na chemiczną komponentę wiązania tego  rodzaju materiałów.

Fot. 7. Ostateczna rekonstrukcja korony zęba 22 kompozytem

fot. 7.Modyfikacja klasycznej metody pracy postem szklanym w kanale
Cienkie wkłady PINPost można zastosować jako indywidualna wiązka wypełniająca kanał, ale można  również wykorzystać je do wzmocnienia kanałów o nietypowym wymiarze czy kształcie w metodzie  kombinowanej (klasyczny post i wiązka PINPost). Można wykorzystywać tę metodę u pacjentów w  zębach siecznych przyśrodkowych górnych i kłach górnych lub w kanałach o nietypowym  kształcie(np. biszkoptowatym) (schemat 4, fot. 8 i 9).

Fot. 8. Standardowy post szklany (Ivoclar Vivadent post nr 3) i wiązka cienkich wkładów PINPost w świetle kanału zęba 23
Fot. 9. Odbudowa estetyczna zęba 23 materiałem kompozytowym

Dyskusja i wnioski

         Do tej pory rekonstrukcje zębów o bardzo wąskich kanałach (dolne siekacze) lub kanałach  zakrzywionych stanowiły nie lada wyzwanie dla lekarza. Wprowadzenie na rynek cienkich włókien  szklanych Dentapreg” PINPost niesie szerokie możliwości wzmocnienia rekonstrukcji zębów o  nietypowym kształcie kanałów. Można nawet pokusić się o tezę, że zmienia oblicze rekonstrukcji  trudnych zębów, ułatwiając pracę lekarzom i czyniąc niemożliwe możliwym. Dzięki nowoczesnym  osiągnięciom technologicznym poszerzają się horyzonty stomatologii minimalnie inwazyjnej oraz  zmniejsza się wyraźnie ryzyko ekstrakcji zębów. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt  ekonomiczny takich zachowawczych prac rekonstrukcyjnych – podkreślany przez wielu autorów  publikacji na świecie, doceniany przez pacjentów w trudnej sytuacji finansowej.
       Praca z zastosowaniem włókien szklanych motywuje lekarzy do twórczej pracy. Już nie posługujemy  się schematami. Tworzymy. Z pasją rozwijamy skrzydła wyobraźni i odtwarzamy uśmiechy pacjentom!

Autorka dziękuje firmie ADM Dentapreg za udostępnienie schematów do artykułu