Estetyczne wypełnienie zęba 11

Estetyczna korekta kłów – brak zawiązków górnych “dwójek”

Kompozytowe licówki maskujące przebarwienia martwych zębów 11, 12

Kontrola mostu adhezyjnego po dwóch latach

Most adhezyjny w odcinku bocznym

Most adhezyjny na włóknach szklanych

Rekonstrukcja zęba po złamaniu

Utrata zęba – szynomost adhezyjny

Kompozytowa korekta estetyczna: remodeling kształtu zęba 23(kieł) na kształt 22(siekacz boczny-dwójka), rekonstrukcja kompozytowa zęba 24, most adhezyjny 13-12-11 korygujący hipodoncję zęba 12 , “korekta przez szlifowanie” siekaczy dolnych.

Kompozytowa korekta hipoplazji szkliwa, most adhezyjny remodelujący ząb 12, estetyczna szyna stabilizująca rozchwiane zęby dolne

Do zamknięcia diastemy wykorzystano estetykę kompozytu i potencjał włókna szklanego UFM Dentapreg . Wykonano również  kompozytowy remodeling górnych kłów upodobniając ich wygląd do siekaczy górnych bocznych oraz wzmocniono kompozytem zniszczone próchnicą przetrwałe kły mleczne górne.

Zmiana kształtu kła górnego prawego:użyto estetyczny kompozyt i włókno szklane UFM Dentapreg.

Zamknięcie diastemy: estetyczny kompozyt i włókno szklane UFM Dentapreg