Protetyka zajmuje się uzupełnieniami pojedynczych i mnogich braków zębowych. Utrata nawet jednego zęba nie jest obojętna dla całego układu żucia. Może prowadzić do przesuwania i obracania się zębów sąsiadujących z luką, do wysuwania się zębów przeciwstawnych i do zaniku kości, a także powodować nieprawidłowości w stawach skroniowo – żuchwowych.
Od wielu lat propaguję nowoczesną technikę uzupełniania pojedyńczych  braków uzębienia metoda mostów adhezyjnych. Jest to protetyka minimalnie inwazyjna. Eliminuje ona konieczność szlifowania zębów filarowych. Metoda pozwala odtworzyć lukę powstałą po utracie jednego lub dwu sąsiadujących ze sobą zębów.  Często zabieg można wykonać na jednej wizycie bezpośrednio w ustach pacjenta. Jako metoda natychmiastowa jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku utraty zęba przedniego np. w wyniku urazu.
Oferuję również nowoczesne prace typu korony, mosty lub protezy wykonane z materiałów najwyższej jakości przez wykwalifikowanych techników dentystycznych z gwarancją użytkowania